mp3

白鶴神數算命,如何看手相算命,手相學算命大全,量手骨算命

您當前的位置:三藏算命 - 算命大全 - 白鶴神數算命,看手相算命

白鶴神數算命,看手相算命

請選擇您所量得的尺寸:   【測算方法

白鶴神數量手骨算命測試,測手指算命吉凶

一尺四寸一分:【晚景之骨

決斷終身詩

此格生來足衣祿 自成家日晚年強

更改勞心多費力 一生勞碌自承當

末限交來老運通 財源茂盛喜重重

子息晚招同到老 夫妻偕老一般同

命造簡批

此命為人立性剛強勞心費力更移祖居自成自立不得安閒知輕識重惡事不做敬老憐貧心善無毒但一生與小人不足子息遲招初限之年小發達自成家計得安康四十八九六末運漸漸謀事而成幹事而就老運亨通財源茂盛老景榮華妻宮有克兩硬無刑子息該有四人只好一子送老壽元四十九歲有一缺延可到花甲卒於十二月之中過。

白鶴神數算命方法:
白鶴神數看手相算命

三藏算命白鶴神數是一種看手相算命的相法,街邊一些量手骨算命的先生,用的便是此法,具體測算方法如下:

男士看左手,女士看右手,用長尺量盡五指(從【指頭尖端】量至【近掌手紋】處),請將您所量得的尺寸累加後的出總長度,提交查詢即可得到測算結果。

白鶴神數看手相算命:

手者其用所以執持,其情所以取。故纖長者性慈而好施,厚短者性鄙而好取,手無過腰下者世間英賢,手不過腰者一生貧賤。身小而手大者福祿,身大而手小者清貧。薄削者貧,手端厚者富。手粗硬者下賤,手軟細者清貧,手香暖者清華,手臭污者濁下。

指纖而長者聰俊,指短而脫者愚賤,指柔而密者蓄積。指硬而疏者破敗。指如春筍者清貴。指如破捶者愚頑。指類剝蔥者食祿,指粗竹節者貧賤。

手薄硬如雞足者無智而貧,手掘強如豬蹄愚憨而賤,手軟如綿囊者至富,手皮連如鵝足者至貴。掌長而厚者貴,掌短而骨薄者賤,掌硬而圓者愚,掌軟而方者富也。

白鶴神數相法詩曰:

貴人十指軟如綿 粗濁定非君子相。

不但清閒福自添 凶愚可判不須嫌。

請輸入真實信息:
姓: 名: 性別: 公歷生日
關於三藏算命網:

三藏算命網是目前最強大、最完善、測算功能最多的免費算命網站,為大家線上免費算命提供參考,目前提供:起名網免費取名測名、姓名測試打分、三藏姓名配對測試、姓氏起源查詢、三藏免費起名大全、測名字打分、姓名測試愛情配對、免費公司起名測名、周公解夢查詢、十二星座每日、周、月、年運程查詢、今年運程預測、心理測試大全、財運預測占卜、觀音靈簽抽籤、月老靈簽解籤、黃大仙靈簽解籤、呂祖靈簽解籤、諸葛神算測字、關帝靈簽解籤、免費塔羅牌占卜、中國老黃歷查詢、生肖屬相算命、在線抽籤占卜、生辰八字配對合婚、365生日密碼、生肖配對測試、星座配對測試、血型配對、十二星座運程測試、梅花易數排盤、奇門遁甲排盤、玄空飛星風水排盤、太乙神數排盤、線上算命生辰八字,四柱五行查詢、生男生女預測、手指紋算命、面相算命占卜、白鶴神數看手相預測、鬼谷子算命術、三世書測財運、陰陽曆轉換、筆跡分析性格、免費八字算命、袁天罡稱骨算命、星座算命分析、在線八字排盤、周易在線六爻排盤、地區經緯度查詢、車牌號碼測吉凶、手機號碼吉凶查詢、號碼吉凶預測、用出生日期算命、免費算命婚姻、眼跳預測、耳鳴預測、面熱測吉凶、噴嚏預測、心驚預測、家居風水等與您命運休戚相關的內容。