mp3

十二星次算命預測,中國十二星座算命網,最準的算命網站

您當前的位置:三藏算命 - 算命大全 - 十二星次算命,中國古代星座

中國古代十二星次算命預測

請選擇您的出生日期:

中國古代星座算命,十二星次查詢

【出生日期】:1月5日

【您的星次】:星紀

【性格特點】作為十二星座的出發點,有根基的含義。你是一個信念堅強而勤奮的人,會向著自己的目標努力不懈。而且給人十分踏實可信的印象,深得他人信賴。但一向溫柔的你一旦發起脾氣來,也是勢不可擋的

【戀愛傾向】慎重派的你不會輕易墮入愛河,要經過長期仔細的觀察,才會與可信賴的人產生感情,你(你)們的感情雖不是熾烈如火,但也異常深厚、持久。

【戀愛武器】你的溫厚和大方有禮是博得異性好感的有力“武器”。

【星次解讀】十二星次之一,與十二辰相配為丑,與二十八宿相配為斗、牛、女三宿,《爾雅》所載標誌星為斗、牛,分野主吳越,屬揚州,《左傳·襄公二十八年》:歲在星紀,而淫於玄枵,杜預註:歲,歲星也,星紀在丑,鬥牛之次,玄枵在子,虛危之次,《爾雅·釋天》:星紀,斗、牽牛也,郭璞註:牽牛斗者,日月五星之所終始,故謂之星紀,《晉書·天文志》:自南斗十二度至須女七度為星紀,於辰在丑,吳越之分野,屬揚州,據《漢書·律歷志》載,日至其初為大雪,至其中為冬至,明末後譯黃道十二宮的摩羯宮為星紀宮。

中國古代12星次算命,中國十二星座查詢
中國十二星次算命

我國古代為了量度日、月、行星的位置和運動,把黃道帶分成十二個部分,叫做十二星次,簡稱十二次,或徑稱星次,到如今,隨著西方星座命理學的引進,十二星次又被譽為中國十二星座。

十二星次的名稱是:星紀、玄枵、娵訾、降婁、大梁、實沈、鶉首、鶉火、鶉尾、壽星、大火、析木。

十二星次是按赤道經度等分的,並和二十四節氣相聯繫,如星紀次的起點為大雪節氣,中點為冬至中氣,其餘以此類推。十二星次起點在星空間的位置因受歲差影響而不斷改變。

三藏算命網十二星次算命又被稱為中國古代星座,命理家認為十二星次與人的性格和命運有關,並可以據此進行性格特點分析、戀愛傾向、戀愛武器、算命婚姻預測,十二星次算命由此而來。

請輸入真實信息:
姓: 名: 性別: 公歷生日
關於三藏算命網:

三藏算命網是目前最強大、最完善、測算功能最多的免費算命網站,為大家線上免費算命提供參考,目前提供:起名網免費取名測名、姓名測試打分、三藏姓名配對測試、姓氏起源查詢、三藏免費起名大全、測名字打分、姓名測試愛情配對、免費公司起名測名、周公解夢查詢、十二星座每日、周、月、年運程查詢、今年運程預測、心理測試大全、財運預測占卜、觀音靈簽抽籤、月老靈簽解籤、黃大仙靈簽解籤、呂祖靈簽解籤、諸葛神算測字、關帝靈簽解籤、免費塔羅牌占卜、中國老黃歷查詢、生肖屬相算命、在線抽籤占卜、生辰八字配對合婚、365生日密碼、生肖配對測試、星座配對測試、血型配對、十二星座運程測試、梅花易數排盤、奇門遁甲排盤、玄空飛星風水排盤、太乙神數排盤、線上算命生辰八字,四柱五行查詢、生男生女預測、手指紋算命、面相算命占卜、白鶴神數看手相預測、鬼谷子算命術、三世書測財運、陰陽曆轉換、筆跡分析性格、免費八字算命、袁天罡稱骨算命、星座算命分析、在線八字排盤、周易在線六爻排盤、地區經緯度查詢、車牌號碼測吉凶、手機號碼吉凶查詢、號碼吉凶預測、用出生日期算命、免費算命婚姻、眼跳預測、耳鳴預測、面熱測吉凶、噴嚏預測、心驚預測、家居風水等與您命運休戚相關的內容。