mp3
當前的位置:三藏算命網 - 算命大全 - 孔聖靈簽解籤大全 - 孔子靈簽解籤 第六十四簽

孔子靈簽解籤 第六十四簽

日月潭文武廟孔子聖簽 第六十四簽

詩:飲酒高歌為快事、無方無度敗操行、禹王能識此中理、深惡旨酒萬古名。

註:嗜酒無度者不吉

❃ 戰國策曰:「儀狄作酒,禹飲而甘之。曰:『後世必有以酒亡其國者。』遂疏儀狄,而絕旨酒。」一般人往往把酒痛飲,且引吭高歌,而以為快事。但是有人飲酒無度無方,以致行為失常,敗壞操行。無度是不自量力,肆意狂飲;無方是不知進退,滋意貪飲。無度無方者,常身敗名裂,遺憾終身。吾人應知酒可飲必有節,始可得飲酒之樂。

❃ 無方無度,事業難成。

共2頁 上一頁 1 2 下一頁

三藏算命 孔子靈簽解籤 第六十四簽 © 2005 - 2021 版權所有

系統說明 | 站內導航