mp3
當前的位置:三藏算命網 - 算命大全 - 孔聖靈簽解籤大全 - 子廟聖靈簽 第二十二簽

子廟聖靈簽 第二十二簽

日月潭文武廟孔子廟聖簽 第二十二簽

詩:修德講學一大功、過改義從為善行、倘若能明此中理、人生當無憂患生。

註:修德改過則吉

❃ 孔子說:「德之不修,學之不講,聞義不能徒,不善不能改,是吾憂也。」講者習也,徒者從也。人生若能:修德、講學、改過、從義,當可充實本身生命的良知、良能,然後必可取得源頭活水,清澈見性,光明現身,則無往而不得其宜也。因為:見善可以思齊,即聞義能從;見不善可以省察。即不善能改。如此,當可無憂患之生也。

❃ 吉人天相,財福盈門。

共2頁 上一頁 1 2 下一頁

三藏算命 子廟聖靈簽 第二十二簽 © 2005 - 2021 版權所有

系統說明 | 站內導航