mp3
當前的位置:三藏算命網 - 算命大全 - 孔聖靈簽解籤大全 - 孔子靈簽解籤 第三十一簽

孔子靈簽解籤 第三十一簽

日月潭文武廟孔子聖簽 第三十一簽

詩:作風鄉原易得名、那知浮名惹罪行、是非不分淆善惡、可憐受騙是蒼生。

註:不分是非善惡則不吉

❃ 孔子說:「一鄉原德之賊也」。萬章問孟子:「鄉皆稱原人焉,無所位而不為原人,孔子以德之賊,何哉」?孟子說:「同乎流俗,合乎污世,眾皆悅之,自以為是,而不可與入堯舜之道,故曰:德之賊。」因鄉原是同流合污的假好人,只是敷衍,無好與不好,不分是非,不辨善惡,以致正義不張,公理難明,他人易被矇混。故為德之賊。

❃ 不能分是非,明善惡,前途多艱。

共2頁 上一頁 1 2 下一頁

三藏算命 孔子靈簽解籤 第三十一簽 © 2005 - 2021 版權所有

系統說明 | 站內導航